logo
Strona Główna / Aktualności /   aktualność nr 85 edit
2017-05-21 LS

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W grudniu 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 21 maja corocznym świętem World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development czyli Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju.

W czasach globalizacji i kultury masowej ważne jest aby rządy poszczególnych krajów, instytucje społeczne i samorządowe podejmowały działania mające na celu wspieranie i ochronę kultury wyższej poszczególnych państw oraz kulturę regionów.

Ukraiński film promujący społeczeństwo wielokulturowe.