logo
Strona Główna / Aktualności /   aktualność nr 273 edit
2016-12-16 źródło: Wikipedia

Wasilij Kandinski

Dziś obchodzimy 148 rocznicę urodzin Wasilija Kandinskiego, rosyjskiego malarza, grafika, współtwórcy abstrakcjonizmu.

Był to człowiek niezwykły, wszechstronnie utalentowany. Z domu wyniósł wykształcenie muzyczne, grał na fortepianie i wiolonczeli. Na uniwersytecie w Moskwie ukończył prawo i ekonomię i przez kilka lat czynnie praktykował w obu tych dziecinach. Jednak w wieku trzydziestu lat jego zainteresowania skupiły się na sztuce. Rozpoczął studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, założył ugrupowanie artystyczne promujące awangardowe kierunki sztuki. Światową sławę zdobył w 1912 roku, kiedy odbyła się w Monachium wielka wystawa jego prac.
Kandinski był pionierem abstrakcjonizmu, kierunku w sztuce XX wieku, który zakładał, że zadaniem malarza nie jest odtwarzanie świata naturalnego, lecz przedstawianie własnego świata wewnętrznego.